ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


“A re-eamination of al-Ashari”s theory of kasb according to “Kitab al-Luma”
İnsanların yaptıklarından mesul olduğu inancı, İslam vahyinin hiçbir Müslümanın reddetmeye teşebbüs bile etmediği ana unsurlarından birisidir. Aynı şekilde, Kur’anda da belirtilen Allah’ın Kadir-i mutlak olduğu inancı da hiçbir Müslüman tarafından sorgulanmamıştır. Bununla birlikte, gerçek anlamda, insanın iradi fiillerinden ahlaken sorumlu olması düşüncesi ile Allah’ın kadir-i mutlak oluşu fikrinin aynı anda nasıl tasavvur edilebildiği sorusu izahı zor bir sorudur. Meselenin can alıcı noktası şudur: Allahın her şeyi yarattığı genel kabulü, doğal olarak, insan fiillerini de yaratmış olmasını iktiza eder. Durum böyle olunca da, insanın yaptıklarından sorumlu tutulmaması gerekir.

Keywords
el-Eşari, kesb, istitaat, kudret, el-Lüma, el-İbane


Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri