ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kaside-i Bürde Üzerine Son Dönemde Yapılan İlmi Çalışmalar
Arap edebiyatında nebevi medihler sahasında Busiri’nin “Kevakibu’d-Dürriye fi Medhi Hayri’l-Beriyye” adlı kasidesinin müstesna bir konumu vardır. Meşhur adıyla Kaside-i bürde yazıldığı VII. Yüzyıldan günümüze kadar değerini her zaman muhafaza etmiştir. Günümüzde de hakkında çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Biz bu makalemizde kaside-i bürde hakkında genel bir bilgi vererek, yakın zamanda kaside-i bürde üzerine yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları tespit etmeye çalıştık.

Keywords
Busiri, bürde, kaside, methiye, sitayiş, na’t.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri