ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ku’ân-ı Kerim’in Nüzûl Safahatı
(Nuzul Stages of the Qur'an )

Yazar : Muhammed Selman ÇALIŞKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 31-54


Özet
Kur’ân-ı Kerîm’in Kadir gecesinde indirildiğini bildiren âyet ile onun hadiselere bağlı olarak nübüvvet seneleri boyunca peyderpey indirildiği hakikati arasındaki tearuz, söz konusu âyetin Kur’ân’ın tek seferde semâ-i dünyâya indirildiğini ifade ettiğine dair bir açıklama ile giderilmiştir. Bununla birlikte Kur’ân’ın kadir gecesinde semâ-i dünyâya indirilmiş olması, onun Hz. Peygamber’e nüzûlünün de Kadir gecesinde başlamasına mani değildir. Dolayısıyla Kur’ân’ın tek gecede nâzil olduğuna dair âyetler her iki manayı da tazammun etmektedir. İlgili âyet ve rivayetler dikkate alındığında Kur’ân’ın levh-i mahfûza, oradan semâ-i dünyâya ve nihayetinde de Hz. Peygamber’e indirildiği anlaşılmaktadır. Kur’ân’ın levh-i mahfûza indirildiğine dair değiniler onun levh-i mahfûzdaki varlığından haber veren âyetlerden hareketledir. Kur’ân’da doğrudan semâ-i dünya mertebesinden bahsedilmemiş olması, bu mertebeye nüzûlün hikmetini anlamanın zorluğundan olsa gerektir. Nitekim konu İbn Abbas’a sorulan bir soru ile gündeme gelmiştir. Nüzûlün semâ-i dünyâ mertebesinden bahseden rivayetlerin İbn Abbas’tan geliyor olması, onların Hz. Peygamber menşeli olduğunu da göstermektedir. Zira sahabe-i kirâmın İsrailiyata istinat etmeyen gaybî bilgileri rey ve içtihatla serdetmesini düşünmek zordur.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Kur’ân, Nüzûl Aşamaları, Levh-i Mahfûz, Semâ-i Dünyâ.

Abstract
The Qur?an was sent down piece by piece to Allah’s Apostle (sallallaahu ‘alayhi wa sallam). However, in some verses it is mentioned that it was sent down a night. This is like a contradiction. ?Abdallah b. ?Abbas said that The Qur?an had first been sent down into the al-sama? al-dunya. ?Abdallah b. ?Abbas' word solved the problem. Therefore, there is a gradual nuzul of the Qur?an. There are three nuzul stages of the Qur?an in the world. These are al-Law? al-Ma?fu?, al-Sama? al-Dunya and Allah’s Apostle (sallallaahu ‘alayhi wa sallam). The verse al-Buruj 85:21-22 describes the existence of the Qur?an on the al-Law? al-Ma?fu?. Therefore, the Qur?an was first sent down to the al-Law? al-Ma?fu?. This is the first nuzul stage. The Qur?an does not mention the al-Sama? al-Dunya stage. This is probably due to the difficulty of understanding this stage. As a matter of fact, this issue was learned because of a question asked to ?Abdallah b. ?Abbas. Probably ?Abdallah b. ?Abbas learned this issue from Allah’s Apostle (sallallaahu ‘alayhi wa sallam). Because it is not possible for ?Abdallah b. ?Abbas to say this information about the gayb from his own view.

Keywords
Tafsir, Qur'an, Nuzul Stages, al-Lawh al-Mahfuz, al-Sama al-Dunya.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri