ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HZ. MUSA İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER ÖRNEKLEMİNDE AKSİYOLOJİNİN KİTÂB VE SÜNNET EKSENİNDE İNŞASI
(Structuring Axiology Axis of Quran and Sunnah in the Sample of Verses and Hadiths About The Prophet Moses )

Yazar : Ayhan AK  .  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 5-49


Özet
Bu makalede değerlerin ve bu değerlere ilişkin uygulamaların, başka bir deyişle İslamî aksiyolojinin Kitâb ve Sünnet üzerine inşa edilmesi Hz. Musa ile ilgili ayetler ve hadisler ekseninde ele alınmıştır. Bu doğrultuda Müslüman bireyin ibadet yaşantısı gibi özel hukuk alanındaki ilişkileri ve kamu hukuku bağlamında değerlendirilen durumlarının Kitâb’a ve Sünnete dayalı olarak şekillendirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ile öncelikle ibadetler alanında Hz. Musa ile ilgili ayetler ve hadislere dayalı olarak ortaya konan değerlendirmeler ele alınmış, ardından aynı yaklaşımla kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki fıkhî analizlere yer verilmiştir. Bu bakış açısıyla ibadetler alanında namaz, oruç, zekât, kurban ve adak konularıyla, özel hukuku alanında nikah, velayet, mehir, nafaka, talak, miras, akitler ve haksız fiillerle, kamu hukuku alanında da savaş, yargıcın nitelikleri, yemin, irtidat, recm, kısas, diyet gibi konularla ilgili fıkhî tahlillere yer verilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler dört mezhep açısından tasnif edilmiş, ulaşılan sonuçlar aktarılarak çalışma sona erdirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İslam Hukuku, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Hz. Musa, Aksiyoloji

Abstract
In this article structuring values and practices ie Islamic axiology axis of Quran and Sunnah have been analyzed in the sample of verses and hadiths about tje prophet Moses. In this direction, worships and public and private law matters of Muslim person have been focused on forming based on Quran and Sunnah. Salat, fasting, zakat, victim and vows within the scope of worship and wedding, custody, alimony, divorce, heritage, contracts and tortious acts within the scope of private law and war, judge’s qualifications, oath, apostasy, rajm, retaliation, compensation penalty within the scope of public law have been analyzed. The article has been ended up with expressing the results.

Keywords
Islamic Law, Private Law, Public Law, The Prophet Moses, Axiology.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri