ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RIZÂEDDİN B. FAHREDDİN’İN FÜRÛ-İ FIKIHLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(Ridhauddin b. Fakhruddin’ Views on Islamic Law )

Yazar : Recep ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 77-95


Özet
Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar arasında görülen modernleşme ve ihya hareketi Rusya’da 1800’lü yıllardan 1920’lere kadar sürmüş ve bu hareket sadece eğitim alanında değil, dinî alanda da etkili olmuştur. Rusya’da bu alanda faal olup inisiyatif alan birçok parlak simalar olmuştur. Bu dönemde yaşayan aydınlardan birisi de Rızaeddin b. Fahreddin’dir. Müslümanlar açısından İdil-Ural Bölgesinin coğrafî şartları ve ülke idaresinin siyasî refleksleri itibari ile özel oluşundan dolayı Müftü Rızaeddin’in fıkhî yönü ayrıca dikkat çekmektedir. Onun hakkında yapılan daha önceki çalışmalarda; hadisçiliği, dilciliği ve eğitimciliği incelenmiş olsa da, uzun yıllar üstlendiği kadılık ve müftülük tecrübeleri ve faaliyetleri üzerinde ayrıca durulmamıştır. Kendi dönemi itibari ile Rusya Müslümanlarının dünya Müslümanlarından izole edilmiş yapısı, bölgede yaşanan sosyolojik olaylar karşısındaki deneyim ve uygulamaları, ağır şartlar altında verdikleri dini yaşam mücadelesi, İslam hukukunun ilke ve gayeleri açısından incelenmeye değer bir örneklik teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler
İdil-Ural, Rusya, Rızaeddin b. Fahreddin, Fürû-i Fıkıh, İslam Hukuku.

Abstract
The modernization and revival movement seen among Muslims in many parts of the world lasted from the 1800s to the 1920s in Russia. This movement was not only effective in the field of education but also the religious field. There have been many prominent names in Russia who have taken initiatives in this field. One of the intellectuals living in this period was Rızaeddin b. Fahreddin. Due to the geographical conditions of the Idil-Ural Region and him being special in respect of political reflexes of the country's administration, Mufti Ridha ad-Din b. Fakhr ad-Din's fiqh aspect draws attention. Although his hadith, lingual and educational aspects were examined in previous studies about him, his experiences and activities as qadi and mufti for many years were not dwelled on separately. The isolation of the Muslims of Russia from the world Muslims in his period and their experience and practices in the face of sociological events in the region, the religious life struggle of Muslims under severe conditions constitute an example worth examining in terms of the principles and purposes of Islamic law.

Keywords
Idil-Ural, Russia, Ridhauddin b. Fakhruddin, Furu' al-fiqh, Islamic law.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri