ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOLLA GÜRÂNÎ’NİN GÂYETÜ’L-EMÂNÎ VE el-KEVSERÜ’L-CÂRÎ ADLI ESERLERİ BAĞLAMINDA EBÛ HANÎFE’YE MUHALEFETİ
(Molla Gurani’s Opposition to Abu Hanifa in the Context of His Works Named Ghayat al-amani and al-Kawthar al-jari )

Yazar : Azize Nur AKYASAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 61-76


Özet
Molla Gürânî tahsilini Osmanlı Devleti sınırları dışında yapan ve daha sonra Osmanlı Devleti’ne gelen on beşinci yüzyılda yaşamış önemli alimlerden biridir. Gürânî, ilim tahsiline küçük yaşlarda başlamış ve Bağdat, Şam ve Mısır gibi ilim merkezlerine giderek dönemin ünlü alimlerden ilim tahsil etme fırsatını yakalamıştır. Molla Yegân vasıtasıyla Osmanlı Devleti’ne gelen ve Fatih Sultan Mehmed’in hocalığını yapan Molla Gürânî’nin Şâfiî mezhebinden Hanefî mezhebine geçtiği aktarılmaktadır. Bu makalede eserlerini Osmanlı Devleti’ne geldikten sonra telif eden Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî adlı tefsiri ve el-Kevserü’l-cârî adlı hadis şerhinden tespitte bulunulabildiği kadarıyla Ebu Hanîfe’ye muhalefet ettiği görüşlerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Molla Gürâni’nin Ebu Hanife’ye muhalefet ettiği görüşlerinin bilinmesi bizlere Molla Gürâni’nin fıkhî görüş ve tercihlerinin ne olduğuna dair önemli ipuçları vermektedir.

Anahtar Kelimeler
Molla Gürânî, Ebu Hanîfe, Fıkıh, Osmanlı Devleti.

Abstract
Molla Gürânî is one of the important scholars who lived in the fifteenth century, and had his education outside of the state and later came to the Ottoman Empire. He started his education life at his early ages and took the opportunity of getting an education from famous scholars in Baghdad, Damascus, and Egypt. It is reported that the Shafi'i scholar Molla Gurani, who came to the Ottoman Empire by favour of Molla Yegan and became the teacher of Sultan Mehmed the Conqueror, adapted Hanafi views. In this article, the views of Molla Gurani's opposition to Abu Hanifa, who compiled his works after coming to the Ottoman Empire, will be conveyed in as much as detected from his tafsir and hadith works titled as Ghayat al-amani and al-Kawthar al -jari. Knowing the views of Molla Gurani as opposed to Abu Hanife gives us important traces about what Molla Gurani's legal views and preferences are.

Keywords
Molla Gurani, Abu Hanifa, Fiqh, the Ottoman Empire.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri