ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EBÜ’L-FETH OSMÂN B. CİNNÎ: HAYATI VE ESERLERİ
(Abu l-Fath Utman Ibn Jinni: His Life and Works )

Yazar : İsmail TEMİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 24-60


Özet
Bu makalede Ebü’l-Feth Osmân b. Cinnî’nin hayatı ve eserleri incelenmekte olup bunlar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan bilgiler klasik dönem tabakat kitapları ile son dönem çalışmaları incelenerek ortaya konulmuştur. Bunun yanında yer yer İbn Cinnî’nin eserlerine de müracaat edilmiştir. Yapılan çalışmalardaki bazı yanlışlıklar tespit edildiğinde çeşitli argümanlarla tashih edilmiştir. Yürütülen çalışmada İbn Cinnî’nin pek çok eser kaleme aldığı bunlardan bir kısmının günümüze ulaşmadığı görülmüştür. Ayrıca müellifin Ebû Ali el-Fârisî devrinin önemli hocalarından ders aldığı ve Arap dilinde eser vermiş birçok öğrenci yetiştirdiği anlaşılmıştır. Bunun yanında İbn Cinnî’nin kendisinden sonra gelen çalışmalara kaynaklık ve öncülük ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İbn Cinnî, Arap Dili, Sarf, Nahiv

Abstract
In this article, the life and books of Ibn Jinnî are examined and it is tried to give information about them. The information in the study has been revealed by examining the classical period bibliographic works and recent studies. In addition, references were made to Ibn Jinni's works from time to time. When some inaccuracies in the studies were detected, they were corrected with various arguments. It was seen in the study that Ibn Jinni wrote many works and some of them did not reach today. In addition, it was understood that the author took lessons from important teachers of the his period like Abu Ali al-Farisi and trained many students who gave works in Arabic. Also, it was determined that Ibn Cinnî was the source and pioneer of the works that came after him

Keywords
Ibn Jinni, Arabic Language, Syntax, Morphology

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri