ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de İslâmî İlimler Alanındaki Akademik Makalelerde Nitelik Değişiminin Kronolojik Analizi: İkrah Örneği
(Academic Analysıs Of The Quality Of Change In Academic Articles In The Fıelds Of Islamic Sciences In Turkey: Excemple Of Ikrah )

Yazar : Ayhan AK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 22-55


Özet
Bu makalede ikrah konusunda yaklaşık otuz yıllık süreç içerisinde yazılan altı makale farklı açılardan analiz edilecek; makale isimlendirme anlayışı ve konu başlıkları mukayese edilecek; ardından makalelerin kaynakları birçok açıdan değerlendirilecek; ortak kavramlar ve makalelerden yalnızca birinde kullanılan kavramlar ele alınacak; mezhep görüşlerine ve güncel meselelere yer verilmesi, açıklık, anlaşılırlık açılarından tahliller yapılacak ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek çalışma sonlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İkrah, Kaynaklar, Kavramlar, Sonuçlar

Abstract
In this article, six articles written in about thirty year period in ikrah issue will be analyzed from different angles; article naming understanding and titles of topic will be compared; after, the source of the articles will be considered from many angles; common concepts and conceps used only one from this articles will be discussed; analysis will be done in terms of giving place to sectarian views and the current issues, openness, clearness; in the end, the study will be terminated by evaluating the obtained results.

Keywords
Ikrah, sources, concepts, results.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri