ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın Politikası


1. İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İBİAD), hakemli, uluslararası bir dergi olup senede iki defa çıkar. 

2.  İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İBİAD) ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3.Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.

4. Dergide İlahiyat alanında telif ve tercüme makaleler, yabancı dillerde yayımlanmış makale çevirileri, orijinal metin neşirleri, sadeleştirmeler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.

5. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır.

6. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. Bu durumdan kaynaklanacak sorunlarla ilişkili hukuki sorumluluk, yazara aittir.

7. Yayınlanmayan yazıların gönderilen materyalleri, yazara iade edilmez. 

8. Gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından incelenir. Yayın kurulunun temelde dikkate alacağı unsurlar, şunlardır:

a. İngilizce ve Türkçe özet ve başlık bulunmalıdır.

b. Makale, başlıklandırma, iç sistematik açısından mantıklı kurgulanmalıdır.

c. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmalıdır.

d. Giriş, Sonuç ve Kaynakçası mutlaka bulunmalıdır.

Bu ve benzeri kurallara uyulmadığı görülen yazılar, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.

9. Gönderilen çalışmalar yayın kurulunca uygun bulunduğu takdirde iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden de olumlu rapor gelmesi halinde yazı yayınlanır. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayınlanmaz. Bir olumlu, bir olumsuz görüş belirtilirse, raporlarının içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından eseri 3. hakeme gönderme ya da reddetme şeklinde karar verilir. Her sayıda hakemler yayınlanır.

10. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.

11. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.

12. Yazarlara ve hakemlere ücret ödenmez. Yazarlardan ücret alınmaz.

13. Dergiye gönderilecek makalelerin 8000 kelimeyi, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmelerinin ise 1500 kelimeyi geçmemesi gerekir.

14. Gönderilen yazılar ekleriyle birlikte 35 sayfayı aşmamalıdır.

15. Gelen yazı intihal programında taranır. Benzerlik oranının %25'ten fazla olması durumunda yazı reddedilir.

16.  Gönderilen yazıların hakem raporlarında;

a. “Yayınlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı ilgili sayıda yayınlanır.

b. “Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkte yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı yayın kurulunca kontrol edilir. Düzeltilmişse yayınlanır, aksi taktirde reddedilir. Bu konuda karar yayın kuruluna aittir.

c. “Düzeltmelerden sonra görmek istiyorum” görüşü belirtilmiş ise, eser yazarına geri gönderilir. Düzeltmelerden sonra yazı hakemlere arz edilir. Bu süreç sonrasında hakem raporları dikkate alınarak yazı yayınlanır.

d. Hakem raporuna gerekçeli olmak kaydı ile yazarın itiraz hakkı vardır. Yayın kurulu, hakem ile itiraz raporunu incelemek suretiyle eserin yayınlanıp yayınlanmaması hakkında karar verir.

e. “Yayınlanamaz” görüşü belirtilmiş ise yazı yayınlanmaz.

17. Makalenin Türkçe Başlığı ve yazarından sonra 100-150 kelime Türkçe özeti ve 3-5 anahtar kelimeler, ardından İngilizce başlığı, 100-150 kelime İngilizce özeti/ Abstract ve 3-5 İngilizce anahtar kelimeler/ Keywords makaleye eklenmelidir.

18. Kullanılan kaynaklar Kaynakça bağlığında ifade edilmelidir.

19. Yayınlanan çalışma, daha önce sunulan bir tebliğ ise veya tezden üretilmişse bu durum belirtilmelidir.

20. İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan yazıların, dil, bilimsel içerik ve hukuki sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları İBİAD’a aittir.

21. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz.

22. İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi altı ayda bir (Mart ve Eylül aylarında) www.islambilimleri.com adresinde yayınlanır.

23. Makaleler www.islambilimleri.com adresinden kayıt olunarak istenilen formatta Makale Takip sistemine gönderilmelidir. İstenilen formatta gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz.

24. Kitap değerlendirme yazılarının yayınına Yayın Kurulu karar verir.

25. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, İBİAD Yayın Kurulu’na aittir.


Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri