ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbn Hazm'ın Fıkıh Usûlünde Kat'î Bilgi Kaynağı Olarak ''Delil''
Bu çalışmada, tüm sistemini kat’î bilgiye/hükme ulaşma üzerine kuran İbn Hazm’ın, hükümlerin kaynakları arasında dördüncü sırada yer verdiği ve nasslarda (Kur’an ve hadis metninde) zımnen bildirilen hükümlerin dil ve mantık ilkeleriyle açığa çıkarılmasını sağlayan, bir başka deyişle nassın ihtilafa mahal bırakmayan kat’î delâletini tespit ve tayin eden, Delîl nazariyesi ele alınacaktır. İbn Hazm’a göre Delîl, kat’î bilgi ifade eden Kur’an metni, sahih hadis metni ve sahabe icma’ına dayanan bir kaynak olduğu için, öncelikle onun, kaynak olarak Kur’an’a, hadislere ve icma’a bakışından bahsedilecek; akabinde nassa ve icma’a dayandırdığı delil türleri incelenecektir. Sonuç kısmında çalışma ile ilgili genel değerlendirmeler sunulacaktır.

Keywords
İbn Hazm, Fıkıh Usûlü, Kat’î Bilgi, Delil

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri