ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR TAYYİBETÜ’N-NEŞR ŞÂRİHİ MUSA CARULLAH BİGİYEF
On kıraatin temel kaynaklarından olan ?ayyibetü’n-Neşr, zor terkipleri ve vecîz lafızları bünyesinde barındıran ve kıraat ilminin meselelerini ya da örneklerini en kısa şekilde şiir formunda ifade eden bir metindir. Gerek şiir formunun yapısı gerekse manzumenin müellifinin esere mahsus olarak belirlediği birtakım kurallar, eseri anlama noktasında güçlüğe neden olmaktadır. Bu yönüyle manzumeyi okuyanların bir açıklayıcıya ihtiyacı gündeme gelmektedir. Birçok alanda olduğu gibi kıraat sahasında da ciddi birikim sahibi olan Musa Carullah Bigiyef, asırlardır okutulup ezberlenegelen bu kıymetli eserin anlaşılmasına yönelik bir şerh kaleme almıştır. Bu makalede, İslâm dünyasında, özellikle de ülkemizde farklılığıyla ön plana çıkmış bir münevver olarak tanınan Carullah’ın bilinmeyen kıraat yönü ve bu alandaki kudreti, yazdığı ?ayyibetü’n-Neşr şerhi vasıtasıyla ele alınacaktır.

Keywords
Musa Carullah Bigiyef, ?ayyibetü’n-Neşr, kıraat, şerh, metot.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri