ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YÛSUF EL-ḲA‘ÎD’İN YAḤDUS FÎ MIṢR EL-ÂN ROMANINDA SOSYAL GÖSTERGELER
1960’lı yıllar birçok yerde olduğu gibi Arap dünyasında da sosyalizmin etkin olduğu bir dönemdir. O yıllarda yetişen Arap ediplerinin eserlerinde bu akımın etkilerini fazlasıyla görmek mümkündür. Bu makalede eseri incelenen Mısırlı yazar Yûsuf el-?a‘îd, gençliğini yaşadığı 1960’lı yılların bu popüler akımından oldukça çok etkilenmiş, eserlerinin hemen hemen tamamında sosyal içerikli konuları ele almıştır. Bu özelliğinden dolayı kendisine edebiyat platformlarında “sosyal problemlerin yazarı” denmiştir. Ya?dus fî Mı?r el-Ân romanı Mısır’da 1974 yılının Haziran ayından 9 günlük bir kesit sunar. Zamanın Amerika Birleşik Devletleri başkanı Rechard Nixon’dan, Mısır’daki bir kasabada yaşayan ve ölen, ancak yeryüzünde varlığını ispat edecek hiçbir delil olmayan fakir Debiş’e uzanan olaylar silsilesini Yûsuf el-?a‘îd, kendine has bir üslup ve kurguyla okuyucuya yansıtmıştır. Bazı eleştirmenler tarafından siyasi bir roman statüsünde değerlendirilen eser, içeriğinin çeşitliliği dikkate alındığında toplumsal gerçekçi, tarihsel ve kara mizah türlerinin özelliklerini de ihtiva eder. Bu makalede önce yazar ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiş, daha sonra Ya?dus fî Mı?r el-Ân romanı, şekil ve muhteva bakımından tahlil edilmiştir.

Keywords
Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Edebiyatı, Yûsuf el-?a‘îd, Roman, Ya?dus fî Mı?r el-Ân.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri