ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İBN MU’Tİ’NİN ED-DÜRRETÜ’L-ELFİYYE’SİNDE KULLANDIĞI NAHİV USÛLÜ DELİLLERİ VE ŞÂHİTLER
Nahiv usûlü, icmâlî nahiv delillerinden, onlarla istidlal usûllerinden ve delil getirilenin durumundan bahseden bir ilimdir. Tartışmalı olmakla birlikte nahiv usulünün semâ, icmâ, kıyas, istishab olmak üzere dört delili vardır. Suyûtî, İbn Cinnî, el-Enbârî, ez-Zeccâcî gibi önemli nahivciler nahiv usûlü alanında müstakil eserler yazmışlar ve bu delillerden bahsetmişlerdir. Şair ve edip olan İbn Mu’tî, kıraat, hadis, fıkıh, Arap dili ilimleri gibi farklı ilim dallarında eser vermiş bir nahivcidir. Manzum gramer kitabı ed-Dürretü’l-Elfiyye, onun en yetkin eseridir. Gramer tarihinde önemli bir yere sahip bu eserinde İbn Mu’ti, nahiv usûlü delillerinden semâ, icmâ, kıyas, istishâbı kullanmış ve şâhid olarak başta Kur’an olmak üzere hadis, Arap şiiri ve darb-ı mesellerden istişhadda bulunmuştur. Bu çalışmamızda Arap grameri tarihinde ilk elfiyye olan bu eserin kısa bir tanıtımını yaptıktan sonra eserde kullanılan istidlal usüllerine ve getirilen şâhitlere yer vererek eserin ilim câmiasında daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefledik.

Keywords
Nahiv, ed-Dürretü’l-elfiyye, Nahiv usûlü, İstişhad.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri