ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HZ. MUSA İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER ÖRNEKLEMİNDE AKSİYOLOJİNİN KİTÂB VE SÜNNET EKSENİNDE İNŞASI
Bu makalede değerlerin ve bu değerlere ilişkin uygulamaların, başka bir deyişle İslamî aksiyolojinin Kitâb ve Sünnet üzerine inşa edilmesi Hz. Musa ile ilgili ayetler ve hadisler ekseninde ele alınmıştır. Bu doğrultuda Müslüman bireyin ibadet yaşantısı gibi özel hukuk alanındaki ilişkileri ve kamu hukuku bağlamında değerlendirilen durumlarının Kitâb’a ve Sünnete dayalı olarak şekillendirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ile öncelikle ibadetler alanında Hz. Musa ile ilgili ayetler ve hadislere dayalı olarak ortaya konan değerlendirmeler ele alınmış, ardından aynı yaklaşımla kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki fıkhî analizlere yer verilmiştir. Bu bakış açısıyla ibadetler alanında namaz, oruç, zekât, kurban ve adak konularıyla, özel hukuku alanında nikah, velayet, mehir, nafaka, talak, miras, akitler ve haksız fiillerle, kamu hukuku alanında da savaş, yargıcın nitelikleri, yemin, irtidat, recm, kısas, diyet gibi konularla ilgili fıkhî tahlillere yer verilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler dört mezhep açısından tasnif edilmiş, ulaşılan sonuçlar aktarılarak çalışma sona erdirilmiştir.

Keywords
İslam Hukuku, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Hz. Musa, Aksiyoloji

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri