ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MOLLA GÜRÂNÎ’NİN GÂYETÜ’L-EMÂNÎ VE el-KEVSERÜ’L-CÂRÎ ADLI ESERLERİ BAĞLAMINDA EBÛ HANÎFE’YE MUHALEFETİ
Molla Gürânî tahsilini Osmanlı Devleti sınırları dışında yapan ve daha sonra Osmanlı Devleti’ne gelen on beşinci yüzyılda yaşamış önemli alimlerden biridir. Gürânî, ilim tahsiline küçük yaşlarda başlamış ve Bağdat, Şam ve Mısır gibi ilim merkezlerine giderek dönemin ünlü alimlerden ilim tahsil etme fırsatını yakalamıştır. Molla Yegân vasıtasıyla Osmanlı Devleti’ne gelen ve Fatih Sultan Mehmed’in hocalığını yapan Molla Gürânî’nin Şâfiî mezhebinden Hanefî mezhebine geçtiği aktarılmaktadır. Bu makalede eserlerini Osmanlı Devleti’ne geldikten sonra telif eden Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî adlı tefsiri ve el-Kevserü’l-cârî adlı hadis şerhinden tespitte bulunulabildiği kadarıyla Ebu Hanîfe’ye muhalefet ettiği görüşlerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Molla Gürâni’nin Ebu Hanife’ye muhalefet ettiği görüşlerinin bilinmesi bizlere Molla Gürâni’nin fıkhî görüş ve tercihlerinin ne olduğuna dair önemli ipuçları vermektedir.

Keywords
Molla Gürânî, Ebu Hanîfe, Fıkıh, Osmanlı Devleti.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri