ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EBÜ’L-FETH OSMÂN B. CİNNÎ: HAYATI VE ESERLERİ
Bu makalede Ebü’l-Feth Osmân b. Cinnî’nin hayatı ve eserleri incelenmekte olup bunlar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan bilgiler klasik dönem tabakat kitapları ile son dönem çalışmaları incelenerek ortaya konulmuştur. Bunun yanında yer yer İbn Cinnî’nin eserlerine de müracaat edilmiştir. Yapılan çalışmalardaki bazı yanlışlıklar tespit edildiğinde çeşitli argümanlarla tashih edilmiştir. Yürütülen çalışmada İbn Cinnî’nin pek çok eser kaleme aldığı bunlardan bir kısmının günümüze ulaşmadığı görülmüştür. Ayrıca müellifin Ebû Ali el-Fârisî devrinin önemli hocalarından ders aldığı ve Arap dilinde eser vermiş birçok öğrenci yetiştirdiği anlaşılmıştır. Bunun yanında İbn Cinnî’nin kendisinden sonra gelen çalışmalara kaynaklık ve öncülük ettiği tespit edilmiştir.

Keywords
İbn Cinnî, Arap Dili, Sarf, Nahiv

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri