ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İslâmiyet Öncesi Dönemde Yahûdi ve Hıristiyanlarda Nikâh Algısı
Nikâh kurumu insanlık tarihi kadar eskidir. Farklılaşan topluluklarda kimi zaman inançların, kimi zaman da örf ve adetlerin etkisiyle nikâh kurumu değişik deneyimler geçirmiştir. Bu deneyimlere toplumlardaki nikâh algısı da diyebiliriz. Nikâh algısı, toplumların bulunduğu dönem, coğrafya, örf ve adetten etkilenen bir yapıya sahiptir. Bu algı örf ve maslahat ekseninde hukuki anlamda, nikâh kurumunun içeriğinin oluşumunda da önemli etkiye sahiptir. Bu açıdan hem nikâh kurumunun günümüzdeki yapısını anlamak, hem de onun gelişim dönemiyle ilgili durumunu tespit etmek, İslâm öncesi dönemdeki nikâh algısını ve evlilik kurumunu inceleyerek mümkündür. Ancak konu, geniş bir tarihi alana yayıldığı için sınırlandırmak kaçınılmazdır. Bu sebeple, araştırma, İslâmiyet’in doğuşuna yakın olan, İslâmiyet öncesi semavi dinler ekseninde ele alınacaktır.

Keywords
Din, İslâm, semâvî, nikâh, algı.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri