ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAHİRE ÜNİVERSİTESİNDE İSLAM HUKUKU ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN TASNİFİ
Mısır, asırlarca İslamî ilimlerin en önemli merkezlerinden olmuştur. Bugün de sahip olduğu birçok üniversite ile İslamî ilimler alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada Mısır’ın köklü fakültelerinden olan Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm Fakültesinde İslam Hukuku alanında yapılan doktora tezlerinin genel analizi yapılmaya gayret edilmiştir. Yapılan tezler muhtevaları açısından fıkıh usûlü, ibâdât, muamelât, karşılaştırmalı hukuk, hukuk sosyolojisi ve hukuk tarihi olmak üzere altı ana başlık altında tasnif edilmiş ve çalışmanın sonunda genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords
Mısır, Kahire Üniversitesi, İslam Hukuku, Doktora.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri