ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VÂCİP KAVRAMI BAĞLAMINDA CESSÂS’IN EL-FUSÛL’Ü VE AHKÂMU’L-KUR’ÂN’INDA USÛL-FÜRÛ TUTARLILIĞI
Çalışmada Cessâs’ın el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’ân’ında vâcip bağlamında usûl-fürû tutarlılığı araştırılmıştır. Genelde telif edilen usûl eserleri ve fürû kitaplarının tutarlılık noktasında eksik olduğu iddia edilir. Bu çalışmada usûl ve fürûa dair iki eserde vâcibe dair yer alan bilgiler sunulmuş, bilgiler usûl-fürû bağlamında mukayese edilerek değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Araştırma iki başlıktan teşekkül etmekte olup; birinci bölüm el-Fusûl’de vâcip kavramını, ikinci bölüm ise Ahkâmu’l-Kur’ân’da vâcibi ve el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’ân’daki verilerin usûl-fürû tutarlılık analizini kapsamaktadır. el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’an’da yer alan; müvessâ, muvakkat ve muhayyer vâcip gibi konulara ilişkin verilerin birbirine muvâfık olduğu, eserler arasında tutarlılığın bulunduğu, doğrudan ya da dolaylı biçimde çelişki olarak nitelendirilebilecek bir durumun bulunmadığı görülmektedir. Cessâs’ın el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’ân’ında vâcip bağlamında usûl-fürû tutarlılığı isabetli biçimde yansıtıldığı tespit edilmiştir.

Keywords
Emir, Hüküm, Vücûbiyet

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri