ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbrahim en-Nehaî’nin İçtihatlarında Zâhir Vurgusu
İbrahim en-Nehaî İslam Hukuku’nun teşekkül dönemi fakihlerindendir. Nehaî, Kûfe’de yaşamıştır. Kaynaklarda ilim öğrenmek amacıyla Kûfe’den başka yerlere gittiğine dair bilgi yer almamaktadır. Hanefî mezhebinin esas kurucularının Abdullah b. Mes’ûd ile başlayan ilim halkası olduğu yönünde bir kanaat de mevcut olmakla birlikte, Nehaî, Ebû Hanîfe’nin ilmi ve fikri yapısının oluşmasında etki eden en önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Nehaî nasslarının zâhirî/ lafzî manalarına göre hüküm verdiği genellikle herhangi bir te’vil ve yoruma başvurmadığı nassların hakiki manalarını dikkate aldığı mecaza sapmadığı görülmektedir. Bu yazının amacı Nehaî’nin ictihadlarında zahire itibar etmesinin sebep ve sonuçlarını analiz etmek ve Nehaî’nin zahiri yönüne dikkat çekmek olacaktır. Bunun yanında Nehaî’nin nassları yorumlamasına örnekler verilecektir.

Keywords
Nehaî, Ebû Hanîfe, Kûfe, zâhir, te’vil

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri