ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hirâbe Ayetlerine Dair Yaklaşımların Metodolojik Tahlili
Bu çalışmada hirabe (eşkıyalık) ile ilgili ayetler yorum yöntemleri bağlamında ele alınmıştır. İlk olarak ayetlerdeki her bir lafız, lafzî yorum yöntemi ekseninde değerlendirilmiş, ardından tarihî yorum yöntemi bağlamında ayetlerin nüzul sebeplerine dair rivayetler tahlil edilmiştir. Son olarak amaçsal yorum yöntemi kapsamında, ayetlere ilişkin gaye eksenli analizler tetkik edilmiş, kul haklarını koruma, fesadı önleme, suçluyu caydırma, devleti koruma, can, mal ve namus güvenliğini sağlama gibi temel gayeler çerçevesinde yapılan değerlendirmelere yer verilmiş ve elde edilen sonuçlar ifade edilmek suretiyle makale sonlandırılmıştır.

Keywords
Eşkıyalık, Lafzî Yorum, Tarihî Yorum, Gâî Yorum, Dini Korumak

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri