ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbn Ebî Leylâ'nın Usûlü ve Hanefi Mezhebine Etkileri
İslam Hukukunun teşekkül döneminde yaşamış olan İbnEbî Leylâfakih, kâri, müftiaynı zamanda kadılık görevi üstlenmesi sebebiyle fetvalar vermiştir. İbnEbî Leylâ’nın fetvaları incelendiğinde onun mutlak müçtehit olduğu görülmektedir İbnEbî Leylâ ve EbûHanîfe’nın yetiştiği ortam ve ders aldıkları hocalar benzerlik arzeder. EbûHanîfe ve İbnEbî Leylâ, Irak “ehl-i re’y” ekolünün en önemli temsilcilerindendir. Bu çalışmada İbnEbî Leylâ’nın verdiği fetvalardan hareket ederek usûlü çıkarılmaya çalışılmıştır.. Son olarak İbnEbî Leylâ’nın Hanefi Mezhebine etkilerideğerlendirilerek makale sonlandırılmıştır.

Keywords
İbn Ebî Leylâ, Usûl, Tesir, Teşekkül

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri