ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eş‘arilik’in Doğuşu ve İlk Dönem Eş'arilik
Sünnî İslam’ın temel iki mezhebinden birini teşkil eden Eş’arîlik, kendine özgü metotlarla kelâmî problemlere çözümler ortaya koymaya çalışan ve bu alanda ortaya koyduğu literatür ile İslam düşüncesinin gelişmesine ciddi katkıları bulunmuş olan bir düşünce ekolüdür. Kelam ilminde tartışılan problemlerin büyük çoğunluğunun ele alındığı, Eş‘arî ile başlayıp Cüveynî ile sona eren ilk dönem Eş’arîlik (mütekaddimûn dönemi) kelam tarihi açısından ayrı bir önemi haizdir. Bu mülahazalardan hareketle biz de bu makalede, Eş’arîlik’in doğuşu ile eserleri, fikirleri ve öne sürdükleri argümanlarla Sünnî düşüncenin geneli üzerinde büyük etki bıraktıkları kurucu şahsiyetleri ya da bir diğer ifadeyle paradigma inşa edici âlimleri ele almak suretiyle ilk dönem Eş’arîlik’i tanıtmaya çalışacağız.

Keywords
Eş’arî, İlk dönem Eş’arîlik, Bâkıllânî, İsferâyinî, İbn Fûrek, Bağdâdî, Cüveynî.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri