ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İmamet ve Risâlet Tasarruflarının Devletin Temel Nitelikleri Bakımından Analizi
Bu çalışmada, Hz. Peygamber’in imâmet yani devlet başkanlığı vasfına dayalı tasarrufları ile resûl ve tebliğcilik vasfıyla ortaya koyduğu tasarruflarının birbirinden ayrılabilme imkânı ve bu ayrımın din-devlet ayrımına zemin teşkil etme ihtimali ele alınacaktır. Bu bağlamda genel itibariyle Hz. Peygamber’in tasarruflarına ilişkin tasniflere, özellikle tebliğ ve imâmet tasarrufları çerçevesinde ortaya çıkan değerlendirmelere ve tartışmalara, tebliğ vasfına dayalı tasarruflarla imâmet vasfına dayalı tasarrufları tefrik etmenin güçlüğüne, imâmet vasfına dayalı tasarrufların mümkünse form, değilse mana olarak sonraki asırlara taşınması gerekliliğine değinmek suretiyle dinle devletin ilişki biçimi ve alanına dair çıkarımlar arz edilmek suretiyle konu ele alınmaya çalışılacaktır.

Keywords
Risalet, İmamet, Devlet, Tasarrufâtü’n-nebî

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri