ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gayrimüslimlere Benzememe İlkesinin İbadet Ahkâmına Yansımaları
Kur’an’da Müslümanlara, kendilerinden önceki kavimlerden bahsedilmektedir. Onlara uyup onlar gibi olmamaları konusunda Müslümanlar uyarılmaktadır. Bununla beraber, hangi konuda benzemekten sakınılacağı veya hangi konularda muhalif davranılacağı beyan edilmemiştir. İslam dairesi dışında kalan kimse ve topluluklara hangi yönleriyle benzemekten imtina edileceği, onların amel ve davranışlarına hangi yönleriyle muhalefet edileceği Hz. Peygamberin beyanlarından öğrenilmektedir. İslam şeriatı, önceki şeriatlerin bazı hükümlerini aynen tasdik etmiş bazılarını ise değiştirerek yeni hükümler vaz etmiştir. İşte öncekileri nesh eden bu yeni şeriatin tatbikinin tam anlamıyla gerçekleşmesi, onlara benzeyen unsurlardan temayüz etmesi ile mümkündür. Bu durum karşımıza teşebbühten sakınma/ gayrimüslimlere benzememe ilkesini çıkarmaktadır. Özellikle ibadet ahkamının vaz edildiği hadislerde gayrimüslimlere benzememe maksadı açıkça ifade edilmiştir. Teşebbühten kaçınma/ gayrimüslimlere benzeme ibadet ile ilgili bu hükümlerde bazen sebep, bazen hikmet olarak beyan edilmiştir.

Keywords
Teşebbüh, Gayrimüslim, İttibâ

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri