ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Güneş'in Şeytan'ın İki Boynuzu Arasından Doğması ve Batması ile İlgili Rivayetlerin Tahlili
Bazı hadisler zahiri olarak okunduğu zaman bir takım zihni problemlere yol açabilir. Bu problemlerin çözümü için şu iki yoldan birine başvurulması olasıdır: İlgili hadisler zahiri üzere anlaşılıp herhangi bir te'vile ihtiyaç duyulmadan, akla, bilime ve tecrübeye ters düştüğü gerekçesiyle uydurma olarak kabul edilebilir. Ya da hadisler bağlam bütünlüğünde değerlendirilip çeşitli şekilde izah edilmeye/yorumlanmaya çalışılabilir. Bizde bu çalışmamızda zahiri olarak okunduğu zaman zikrettiğimiz kriterlere aykırı gibi gözükebilecek güneşin şeytanın iki boynuzu arasından doğması ve batması ile ilgili rivayetleri inceleyecek, bu rivayetlerin ulema tarafından nasıl anlaşıldığını hadis şerhlerine müracaat ederek ortaya koymaya çalışacak, böylece rivayetlerden kastedilen mananın ne olduğunu tespit etmeye gayret göstereceğiz. Bunu yaparken de öncelikle ilgili rivayetleri fazla detaya girmeden ana hatlarıyla sened tenkidine tabi tutacak, daha sonra da metin tahliline yer vereceğiz.

Keywords
Hadis, Zahir, Şeytan, Boynuz, Güneş

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri