ISSN :2458-939X
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Terğib ve Terhib Hadisleri ve Literatürü
Terğib ve terhib hadisleri dinin ahkâmdan ziyade toplumsal, sosyal, kültürel, ahlaki yönünü ortaya koyan hadislerdir. Bu yönüyle dinin esaslarındandır. Bu sebeple de İslam ümmeti içerisinde kendisinden istifade edilen önemli bir alanı oluşturmaktadır. Terğib- terhib hadislerinin kabulünde, bu hadislerin amele söz konusu olmasında ve kullanım alanlarında bazı ihtilafların olduğu da bilinmektedir. Tüm bunlarda ve tarih boyunca algılanış biçimlerinde süregelen değişiklik tarih boyunca bu alanda verilen eserlerde görülmektedir. Biz de bu çalışmamızda hem terğib ve terhib hadislerine dair tartışmalara değinmeğe hem de literatürü ortaya koymaya gayrettik. Tartışmalara değinirken hem klasik hem de modern dönemdeki görüşleri aktardık. Literatürü incelerken bunu kronolojik bir sıralama ile vererek, eserlerin yazılışındaki gayeye, üslup ve içeriğe değindik.

Keywords
Terğib, Terhib, Literatür.

Advanced Search


Announcements


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri