ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abdülbâkî Et-Tebrîzî’nin “Tefsîru’l-Kur’âni’l-Mecîd” Adlı Eserindeki Metodu
(Abdulbaki al-Tabrizi’s Method in the Tafsir al-Qur’an al-Majid )

Yazar : Alaaddin Şükür  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 6
Sayfa : 6-46


Özet
Allah Teâlâ’nın Kur’ân’daki maksadını anlama ve yorumlama çabaları olarak değerlendirilen Tefsir, Hz. Peygamber’den itibaren ehliyetli müfessirelr tarafından devam ettirilmiştir. Tefsir faaliyeti genellikle rivayet ve dirayet metodu üzerine gerçekleşmiştir. Bu tefsirlerinden biri de Safevîler döneminde Îran’da yaşayan Abdülbakî et-Tebrîzî’ye ait olan “Tefsîru’l-Kur’âni’l-Mecîd” adlı tefsirdir. Bazı kaynaklarda tasavvufî tefsir olarak nitelenmekle birlikte, bu eser kelami konuların, ilmi, edebi ve dile ait konuların ağırlıkla işlendiği dirayet tefsiri örneklerinden biridir. Bu makalede Tebrîzî’nin kısaca hayatı, ilmî şahsiyeti, eserleri yanında, tefsirinin kaynakları, rivayet, dirayet, dil ve edebî yönden tefsirdeki metodu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, tefsir, rivayet, dirayet, Tebriz, Abdülbakî et-Tebrîzî.

Abstract
The work of Tafsir, which was considered as an attempt to understand and interpret the purpose of Allah in the Qur'an, has been continued by the competent commentators since the Prophet. Tafsir activity is generally performed in the style of riwayah and dirayah. One of these Tafsir works is “Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd” which belongs to Abdulbakî al-Tabrîzî, who lived in Iran-during the Safavid period. Although in some sources, this work is considered to be the mystical tafsir, it is one of the examples of tafsir bi’d-dirayah, in which kelamic, scientific, literary and linguistic issues are intensively studied. In this article, after briefly touching on the life of Tabrîzî, his scientific personality, works, and the sources and the method of his Tafsir work are examined in terms of riwayah, dirayah, language and literature.

Keywords
Qur’an, Tafsir, riwayah, dirayah, Tabriz, Abdulbakî al-Tabrîzî

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri