ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Taberî Tefsirinde İstişhâd
(The Term of Istishhad in Tafsir et-Tabari )

Yazar : Mustafa KARTAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 6-30


Özet
Arap dili, belagatı ve edebiyatı literatüründe önemli terimlerden birisi de istişhâddir. Cahiliyye döneminde yoğun bir şekilde kullanılan istişhâd, İslamiyyûn, mhadramun, Abbasiyyûn, Emeviyyûn, Memlukî dönemlerinden modern döneme kadar kullanılmıştır. Bilmek, hazır bulunmak ve görmek anlamlarında kullanılan istişhâd kelimesi, birinin şahitliğini/şahitlik yapmasını istemek anlamındadır. Terim olarak ise Arapçada bir kelimenin lafız, anlam ve kullanımını, bir kaidenin doğruluğunu ispat etmek amacıyla nazım veya nesirden örnek getirmek demektir. Bu amaçla getirilen örneğe “şâhid-şevâhid” denilmektedir. Bu çalışmada öncelikle istişhâd kelimesinin kelime anlamı ve terim anlamı verilmiştir. Terimin tarihi süreci verildikten sonra, terimle alakalı olarak türetilen şâhid-şevâhid terimleri de açıklanmıştır. İstişhâd yapılan unsurlardan olan Kur’an-ı Kerim’den, kıraatlerden, hadislerden, şiirden, lehçeden yapılan istişhâd açıklanarak örnekler verilmiştir. Son olarak Taberî’nin Arabın pratiklerinden istişhâd etmesi örneklendirilerek çalışma sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Arap Dili ve Belagatı, İstişhâd, Şevâhid, Şâhid, Şiir.

Abstract
One of the important terms in the Arabic language, rhetoric and literature is istishhad. The istishhad, which was used extensively during the Jahiliyya period, was used from Islamiyyun, mhadramun, Abbasiyyun, Emeviyyun, Mamluk periods to modern period. The word istishhâd, which is used to know, be present and see, means to ask someone to testify. As a term, it means bringing an example from verse or prose in order to prove the verb, meaning and usage of a word and the accuracy of a base in Arabic. The sample brought for this purpose is called âh shahid-shaheed ”. In this study, firstly, the meaning and term meaning of the word istişhâd is given. After the historical process of the term is given, the terms shahid-shawahid derived from the term are explained. The istishhad, which is one of the elements of istishhad made from the Qur'an, the Quran, the hadiths, poetry and dialect, is explained and examples are given. Finally, the study was concluded by exemplifying Tabarî's consultation with Arab practices.

Keywords
Tabari, Interpretatiton, Istishhad, Shavahid, Poem.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri