ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR TAYYİBETÜ’N-NEŞR ŞÂRİHİ MUSA CARULLAH BİGİYEF
(The Glossator of the Tayyibat al-Nashr Musa Carullah Bigiyef )

Yazar : Yaşar AKASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 50-78


Özet
On kıraatin temel kaynaklarından olan ?ayyibetü’n-Neşr, zor terkipleri ve vecîz lafızları bünyesinde barındıran ve kıraat ilminin meselelerini ya da örneklerini en kısa şekilde şiir formunda ifade eden bir metindir. Gerek şiir formunun yapısı gerekse manzumenin müellifinin esere mahsus olarak belirlediği birtakım kurallar, eseri anlama noktasında güçlüğe neden olmaktadır. Bu yönüyle manzumeyi okuyanların bir açıklayıcıya ihtiyacı gündeme gelmektedir. Birçok alanda olduğu gibi kıraat sahasında da ciddi birikim sahibi olan Musa Carullah Bigiyef, asırlardır okutulup ezberlenegelen bu kıymetli eserin anlaşılmasına yönelik bir şerh kaleme almıştır. Bu makalede, İslâm dünyasında, özellikle de ülkemizde farklılığıyla ön plana çıkmış bir münevver olarak tanınan Carullah’ın bilinmeyen kıraat yönü ve bu alandaki kudreti, yazdığı ?ayyibetü’n-Neşr şerhi vasıtasıyla ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Musa Carullah Bigiyef, ?ayyibetü’n-Neşr, kıraat, şerh, metot.

Abstract
?ayyibat al-nashr, which has been one of the basic sources of the ten qirats (recitations), is a text not only including the difficult phrases and succinct statements but also expressing the issues pertain to the recitation as a poetic form in the shortest way. Both its poetic form and several rules about the text determined by the author cause difficulty in comprehending the text. From this aspect, an interpretative necessity comes up for readers of the mentioned text. Musa Carullah Bigiyef, who has had significant information in the field of the Quran recitation, has written an exegesis related to the precious text read and learnt by heart for centuries so as to be understood by readers. In this article, the unknown aspect concerning Quran recitation and ability of Musa Carullah Bigiyef who has been known as an authentic intellectual in the Islamic world, in particular in our country will be discussed via the exegesis regarding the ?ayyibat al-nashr.

Keywords
Musa Carullah Bigiyef, ?ayyibat al-nashr, recitation, exegesis, method.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri