ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP GRAMERİNE DAİR YAZILMIŞ ELFİYYELER VE ARAPÇA ÖĞRETİMİNE ETKİLERİ
(Written Alfiyyas in the Arab Gramer and Effects on Arabic Teaching )

Yazar : Fatih YEDİYILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 5-23


Özet
Nahiv külliyâtının genişleyip durgunluk devresine girdiği V. (XI) yüzyılda medrese eğitiminin başlamasına paralel olarak Arap olmayanların da İslama girmesiyle baş gösteren Arapça öğretimi sorunu âlimleri farklı arayışlara itmiştir. Nahivciler, VI. (XII) yüzyıla gelindiğinde öğrencilerin kolay ezberlemeleri için şiirin etkili ve özlü anlatımından yararlanarak manzum eserler yazmaya başlamışlardır. Didaktik şiirle yazılan Elfiyyeler de bu tür eserlerdendir. Elfiyyeler; özlü bilgiler sunan, şiir diliyle süslenmiş, çoğunlukla recez bahriyle yazılmış bin beyitten oluşan manzûmelerdir. Birçok ilim dalında nazmedilen bu eserler pozitif bilimlerden Arap gramerine oradan da İslamî ilimlere geçerek bir gelenek halini almıştır. İlmî konuların şiir diliyle veciz olarak işlenmesi ve herhangi bir ilim dalına ait bütüncül bilgiler içermesi bu manzûmelerin özelliklerindendir. Günümüzde bu geleneğin yeniden okunmasının öğrenciye Arapça öğretiminde pratik fayda sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu amaçla makalemizde Elfiyye geleneğini ve Arap gramerine dair yazılmış Elfiyyeleri tanıtarak bu eserlerin Arapça öğretimindeki yerini değerlendirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Gramer, Arapça Öğretimi, Manzûme, Elfiyye.

Abstract
In the 5th (XI) century, when the Nahiv works was expanded and entered the recession period, the problem of Arabic teaching, which emerged with the introduction of non-Arabs to Islam in parallel to the beginning of madrasah education, pushed scholars to different searches. Grammar scholars, in the VI. (XII) century, they began to write verse works by using the effective and concise expression of the poem for easy memorization of students. Alfiyyas, written in didactic poetry, are also among such works. Alfiyyas are the poetic studies that provide concise information, decorated with the language of poetry, written in recez and consist of about a thousand couplets. These works, which are written in many branches of science, have become a tradition by moving from positive sciences to Arabic grammar and then to Islamic sciences. It is a feature of these poetic works that the scientific subjects are concisely processed by using the rhyme, rhythm and musical harmony of the poem and contain holistic information about any branch of science. Today, we think that the re-reading of this tradition will provide practical benefits to students in teaching Arabic. We will try to evaluate the place of these works in the teaching of Arabic by introducing the Alfiyya tradition in our article and the Alfiyyas written about the Arabic grammar.

Keywords
Grammer, Arabic Teaching, Verse, Alfiyya

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri