ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslâmiyet Öncesi Dönemde Yahûdi ve Hıristiyanlarda Nikâh Algısı
(Marriage Perception In The Judaism And Christianity Before Islam )

Yazar : Hasan ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 118-147


Özet
Nikâh kurumu insanlık tarihi kadar eskidir. Farklılaşan topluluklarda kimi zaman inançların, kimi zaman da örf ve adetlerin etkisiyle nikâh kurumu değişik deneyimler geçirmiştir. Bu deneyimlere toplumlardaki nikâh algısı da diyebiliriz. Nikâh algısı, toplumların bulunduğu dönem, coğrafya, örf ve adetten etkilenen bir yapıya sahiptir. Bu algı örf ve maslahat ekseninde hukuki anlamda, nikâh kurumunun içeriğinin oluşumunda da önemli etkiye sahiptir. Bu açıdan hem nikâh kurumunun günümüzdeki yapısını anlamak, hem de onun gelişim dönemiyle ilgili durumunu tespit etmek, İslâm öncesi dönemdeki nikâh algısını ve evlilik kurumunu inceleyerek mümkündür. Ancak konu, geniş bir tarihi alana yayıldığı için sınırlandırmak kaçınılmazdır. Bu sebeple, araştırma, İslâmiyet’in doğuşuna yakın olan, İslâmiyet öncesi semavi dinler ekseninde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Din, İslâm, semâvî, nikâh, algı.

Abstract
Marriage institution is as old as humanity. Sometimes marriage institution has had different experiences because of the communities which is changed, beliefs or according to customs and traditions. We can define these experiences as the perception of marriage in societies. Marriage perception, has structure that affected by society, geography, traditions and customs. This perception customs and legal sense axis has a significant effect on the formation of the content of the marriage institution. In this respect, both to understand the present-day structure of the marriage institution, as well as to determine the conditions related to its development stages, it is possible by examining the perception of marriage and the institution of marriage in pre-Islamic period. However, issue spread a large historical area and this study must be limited. Therefore, this study will handle according divine religions which are close to emergence of Islam.

Keywords
Religion, Islam, divine, marriage, perception.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri