ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAHİRE ÜNİVERSİTESİNDE İSLAM HUKUKU ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN TASNİFİ
(Classification of doctoral Theses Made in the Field of Islamic Law in Cairo University )

Yazar : Bilal ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11
Sayfa : 59-77


Özet
Mısır, asırlarca İslamî ilimlerin en önemli merkezlerinden olmuştur. Bugün de sahip olduğu birçok üniversite ile İslamî ilimler alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada Mısır’ın köklü fakültelerinden olan Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm Fakültesinde İslam Hukuku alanında yapılan doktora tezlerinin genel analizi yapılmaya gayret edilmiştir. Yapılan tezler muhtevaları açısından fıkıh usûlü, ibâdât, muamelât, karşılaştırmalı hukuk, hukuk sosyolojisi ve hukuk tarihi olmak üzere altı ana başlık altında tasnif edilmiş ve çalışmanın sonunda genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mısır, Kahire Üniversitesi, İslam Hukuku, Doktora.

Abstract
Egypt has been one of the important centers of Islamic sciences for centuries. Today, studies are carried out in the field of Islamic sciences with many universities it has. In this study, a general analysis of the doctoral theses made in the field of Islamic Law in Cairo University Dâru'l-Ulûm Faculty, which is one of the deep-rooted faculties of Egypt, has been made. The theses have been classified under six main headings, namely fiqh method, worship, treatment, comparative law, sociology of law and history of law in terms of their content, and a general evaluation has been made at the end of the study.

Keywords
Egypt, Cairo University, Islamic Law, Doctorate.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri