ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VÂCİP KAVRAMI BAĞLAMINDA CESSÂS’IN EL-FUSÛL’Ü VE AHKÂMU’L-KUR’ÂN’INDA USÛL-FÜRÛ TUTARLILIĞI
(The Consıstency of Usul-Furu in al-Fusul and Ahkam al-Quran the Books of Jassas in the Context of Vacib )

Yazar : Abdulğani AKYÜREK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11
Sayfa : 78-102


Özet
Çalışmada Cessâs’ın el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’ân’ında vâcip bağlamında usûl-fürû tutarlılığı araştırılmıştır. Genelde telif edilen usûl eserleri ve fürû kitaplarının tutarlılık noktasında eksik olduğu iddia edilir. Bu çalışmada usûl ve fürûa dair iki eserde vâcibe dair yer alan bilgiler sunulmuş, bilgiler usûl-fürû bağlamında mukayese edilerek değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Araştırma iki başlıktan teşekkül etmekte olup; birinci bölüm el-Fusûl’de vâcip kavramını, ikinci bölüm ise Ahkâmu’l-Kur’ân’da vâcibi ve el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’ân’daki verilerin usûl-fürû tutarlılık analizini kapsamaktadır. el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’an’da yer alan; müvessâ, muvakkat ve muhayyer vâcip gibi konulara ilişkin verilerin birbirine muvâfık olduğu, eserler arasında tutarlılığın bulunduğu, doğrudan ya da dolaylı biçimde çelişki olarak nitelendirilebilecek bir durumun bulunmadığı görülmektedir. Cessâs’ın el-Fusûl ve Ahkâmu’l-Kur’ân’ında vâcip bağlamında usûl-fürû tutarlılığı isabetli biçimde yansıtıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Emir, Hüküm, Vücûbiyet

Abstract
The study focuses on the consistency of usl-fiqh methods in the context of vacib al-Fusul of Jasas and Ahkamu'l-Qur'an. Generally, it is claimed that copyrighted faith methods works and fiqh methods books have a lack of consistency. In this study, information about vacib from two works on usl and fiqh was presented, and the information in the context of usl-fiqh methods evaluated by comparing. The study composed of two parts; the first part is the concept of vacib in accordance with al-Fusul in general and the second part contains the consistency analysis of the vacibi in Ahkamu'l-Quran and the data in al-Fusul and Ahkamu'l-Qur'an. When the data on issues such as vacib generating from the sunnah in al-Fusul and Ahkamu'l-Qur'an, the muwessa, interim and consignment vacib are evaluated, it is obviously seen that the issues are eligible each other, there is a consistency between them, and there is no situation that can be directly or indirectly defined as a contradiction. It is confirmed that the consistency of usl-fiqh in the context of vacib in al-Fusul and Ahkamu'l-Quran of Jasas is incisively reflected.

Keywords
Order, Decision, Necessity

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri