ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEMSİLİ OKUMA BAĞLAMINDA KUR’AN-I KERİM’DEKİ MÂ (ما) ÇEŞİTLERİ VE TİLAVET ŞEKİLLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ABOUT THE TYPES OF MÂ (ما) AND TYPES OF CHANTING IN THE QUR'AN IN THE CONTEXT OF REPRESENTATIVE READING )

Yazar : Hayrunnisa NEFES    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 12
Sayfa : 26-52


Özet
Kur’ân’ı Kerim okurken manasına dikkat ederek tilavet etmek gerekmektedir. Manaya dikkat ederek okumak için temsili okuma kaidelerine uymak lazımdır. Çünkü tüm dillerde olduğu gibi, Arapçada da yazılışları aynı, anlamları farklı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler okuyuş sırasında sese verilen vurgu ya da ton farkı ile birbirinden ayırt edilmektedir. Arapçadaki mâ (??) lafızları benzer şekilde farklı manalara gelmektedir. Sözü edilen lafızları birbirinden ayırt edebilmek için manalarına uygun şekilde vurgular yapmak gerekmektedir. Zira yerinde yapılan vurgu anlamı kuvvetlendirdiği gibi yerinde yapılmayan vurgular manayı anlamsız hale getirebilir hatta yanlış anlamlara sebep olabilir. Dolayısıyla bu makalenin amacı Kur’an-ı Kerim’deki mâ (??) çeşitlerinitespit ederek temsili okuma bağlamında tilavet esnasında manalarının daha doğru bir şekilde ifade edilmesine yönelik bazı değerlendirmelerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Tilavet, Temsili Okuma, Vurgu (Nebr)

Abstract
It should be paid attention to the meaning of Quran while reading it. Reading by meaning is possible if the rules of representative reading are followed . Because as in all languages in Arabic too There are words which have same form but different meanings. These words can be distinguished from each other by emphasis applied to the sound or by the difference of intonation.Mâ (??) words in Arabic are the words which have same form but different meanings by their location. To be able to distinguish the words in question from each other they should be epmhasized according to their meanings while reading. As the appropriate emphasis strengthens the meaning the inappropriate ones can lead to mis understandings and even can make the meaning wrong. Therefore, the aim of this article is to determine the types of mâ (??) in the Qur'an and to make some evaluations about expressing their meanings more accurately during recitation in the context of representative reading.

Keywords
Quran, Reading, Representative Reading, İntonation

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri