ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbrahim en-Nehaî’nin İçtihatlarında Zâhir Vurgusu
(Apparent Emphasis in Ibrahim an-Nahai's Ijtihads )

Yazar : Eyüp ERTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 13
Sayfa : 5-23


Özet
İbrahim en-Nehaî İslam Hukuku’nun teşekkül dönemi fakihlerindendir. Nehaî, Kûfe’de yaşamıştır. Kaynaklarda ilim öğrenmek amacıyla Kûfe’den başka yerlere gittiğine dair bilgi yer almamaktadır. Hanefî mezhebinin esas kurucularının Abdullah b. Mes’ûd ile başlayan ilim halkası olduğu yönünde bir kanaat de mevcut olmakla birlikte, Nehaî, Ebû Hanîfe’nin ilmi ve fikri yapısının oluşmasında etki eden en önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Nehaî nasslarının zâhirî/ lafzî manalarına göre hüküm verdiği genellikle herhangi bir te’vil ve yoruma başvurmadığı nassların hakiki manalarını dikkate aldığı mecaza sapmadığı görülmektedir. Bu yazının amacı Nehaî’nin ictihadlarında zahire itibar etmesinin sebep ve sonuçlarını analiz etmek ve Nehaî’nin zahiri yönüne dikkat çekmek olacaktır. Bunun yanında Nehaî’nin nassları yorumlamasına örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Nehaî, Ebû Hanîfe, Kûfe, zâhir, te’vil

Abstract
Ibrahim an-Nehai is one of the jurists of the formation period of Islamic Law. Nehai lived in Kufa. There is no information in the sources that he went to other places except for Kufe to learn science. Although there is an opinion that there is a scholarly circle that started with Abdullah b Mas’ud who is the main founders of the Hanafi school, Nehai is one of the most important figures who influenced the formation of Abu Hanifah’s scientific and intellectual structure. It is seen that the Nehaî texts judge according to their literal/literary meanings, do not resort to any interpretation, and take into account the real meanings of the texts and do not deviate from the metaphor. The purpose of this article will be to analyze the reasons and consequences ofNehaî’s reliance on the apparent in his ijtihads and to draw attention to his outward side. In addition, the examples of Nehaî’s interpretation of texts will be given in this article.

Keywords
Nehaî, Abu Hanifa, Kufa, apparent, interpretation

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri