ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslamiyet Öncesinde Arabistan’ın Uluslararası Ticaret Yollarına Entegrasyonu ve Doğurduğu sonuçlar
(Pre- İslamic Arabia’s İntegration to İnternational Trade Routes and Its Consequences )

Yazar : Büşra BODUR    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 13
Sayfa : 24-45


Özet
Tarihi devirlerden itibaren insanlık için en önemli konunun hayatlarının devamlılığını sağlama olduğunu görmekteyiz. İnsanlık, her yeni devirde kendini geliştirmiş ve hayatını kolaylaştıracak birtakım önlemler almıştır. Avcılık- toplayıcılıkla devam eden yaşamları, su kaynaklarının kenarında tarımın keşfiyle başka bir boyut kazanmıştır. Bereketli tarım topraklarına sahip Mezopotamya, tarihin en eski devirlerinde büyük bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede artan tarımsal faaliyetler, Mezopotamya’da yerleşimin artmasını sağlamıştır. Takas usulü ilerleyen dönemde yerini yeni ekonomik terimlere bırakacaktır. Ticaretin gelişimi insanlık için yeni bir geçim alanı oluşturarak önemini korumuştur. Mezopotamya’yı da içine alarak genişleyen ticaret yolları, yalnızca eşyaların mübadelesi için değil, yeni dini- kültürel etkileşimi de beraberinde getirdiği için ayrıca önemlidir. Ticaret yollarının gelişimi ile birlikte birçok ülkenin refah seviyesinde önemli değişiklik oldu. Çünkü yalnızca tarımın önemli olduğu dönemde, verimli topraklara ve su kanallarına sahip yerlerde kurulan medeniyetler güce sahip olabiliyordu. Tarıma elverişsiz bölgelerde ise geçim bir sorundu ve kurulan devletler zayıftı. Arabistan’da da durum böyleydi. Çorak çöl arazisinde tarıma elverişli topraklar çok azdı. Su kaynakları tarımsal faaliyetlere yetecek durumda değildi. Böyle bir ortamda güçlü bir devlet yapılanması da söz konusu değildi. Arabistan’daki durum Kusay b. Kilab döneminde ticari faaliyetlerin gelişmesiyle farklılaştı. Ticaret sayesinde ülkedeki refah seviyesi gelişti. Ayrıca Arabistan önemli ticaret merkezlerine giden güzergahların üzerinde bulunmanın da avantajını elde etmiş oldu. Kusay b. Kilab ile başlayan ticari faaliyetler gitgide büyüdü ve çevre ülkelerle ticari anlaşmalar yapacak duruma gelindi. Kusay b. Kilab’ın ardından gelen kabile büyükleri de ticarete önem vermeye devam ettiler. İslami döneme kadar oluşan ticaret ortamının insanların hayatlarına olan katkısı kaynaklardan rahatlıkla görülebilmektedir. Çalışmamızda ticaretin Arap topraklında ortaya çıkardığı değişiklik ve ticaret yollarının ülkelerin mevcut konumu ne şekilde değiştirdiği incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ticaret, Arabistan, Kusay b. Kilab, İslamiyet Öncesi Ticaret

Abstract
Since historical eras, we see that the most important issue for humanity is to ensure the continuity of their lives. Humanity has developed itself in each new era and has taken some measures to make its life easier. Their hunting-gathering lives gained another dimension with the discovery of agriculture at the edge of water sources. Mesopotamia, which has fertile agricultural lands, is a great turning point in the oldest periods of history. Increasing agricultural activities in the region led to an increase in settlement in Mesopotamia. The barter method will be replaced by new economic terms in the future. The development of trade has maintained its importance by creating a new livelihood for humanity. The trade routes, which expanded by including Mesopotamia, are also important not only for the exchange of goods, but also because they bring along new religious-cultural interaction. With the development of trade routes, there has been a significant change in the welfare level of many countries. Because only in the period when agriculture was important, civilizations established in places with fertile lands and water channels could have power. In areas unsuitable for agriculture, livelihood was a problem and the states established were weak. Such was the case in Arabia. There was very little arable land in the barren desert land. Water resources were not sufficient for agricultural activities. In such an environment, there was no strong state structure. The situation in Arabia Kusay b. Kilab It differed with the development of commercial activities during the Kusay b. Kilab period. Thanks to trade, the level of prosperity in the country improved. In addition, Arabia gained the advantage of being on the routes to important trade centers. Kusay b. Kilab the commercial activities that started with Kusay b. Kilab gradually grew and it came to a position to make commercial agreements with the surrounding countries. Kusay b. Kilab the tribal elders who followed Kusay b. Kilab continued to give importance to trade. The contribution of the commercial environment that formed until the Islamic period to people's lives can be easily seen from the sources. In our study, the changes brought about by trade in the Arab lands and how the trade routes have changed the current position of the countries are examined.

Keywords
Trade, Arabia, Kusay b. Kilab, Pre-Islamic Trade

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri