ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Ebî Leylâ'nın Usûlü ve Hanefi Mezhebine Etkileri
(Ibn Ebi Leyla's Manner andd it's Affects on Hanefi Sect )

Yazar : Eyüp ERTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3
Sayfa : 64-81


Özet
İslam Hukukunun teşekkül döneminde yaşamış olan İbnEbî Leylâfakih, kâri, müftiaynı zamanda kadılık görevi üstlenmesi sebebiyle fetvalar vermiştir. İbnEbî Leylâ’nın fetvaları incelendiğinde onun mutlak müçtehit olduğu görülmektedir İbnEbî Leylâ ve EbûHanîfe’nın yetiştiği ortam ve ders aldıkları hocalar benzerlik arzeder. EbûHanîfe ve İbnEbî Leylâ, Irak “ehl-i re’y” ekolünün en önemli temsilcilerindendir. Bu çalışmada İbnEbî Leylâ’nın verdiği fetvalardan hareket ederek usûlü çıkarılmaya çalışılmıştır.. Son olarak İbnEbî Leylâ’nın Hanefi Mezhebine etkilerideğerlendirilerek makale sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İbn Ebî Leylâ, Usûl, Tesir, Teşekkül

Abstract
İbn Ebî Leylâ who took part in the formation of İslamic Law gave fatwa due to the task of fagih, kârı ,muftı and also kadı.. When the fatwas of İbn Ebî Leylâ are examined it seems that he is absolutely a scholar. The environmant which İbn Ebî Leylâ and Ebû Hanife grew up and their scholars whom they have taken courses are similar. Ebû Hanife and İbn Ebî Leylâ are the most important representatives of Irak “ehl-i re’y”. Inthisstudy, by acting from the fatwas of İbn Ebî Leylâ we tried to emerge his manner. As a conclusion, the essay is ended with the evaluation of İbn Ebî Leylâ’s affects on Hanafi sect.

Keywords
Ibn Ebî Leylâ, Manner, Affect, Formation.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri