ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eş‘arilik’in Doğuşu ve İlk Dönem Eş'arilik
(The Emergence of The Ash’arism and its First Period )

Yazar : Enes ER    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 1
Sayfa : 59-85


Özet
Sünnî İslam’ın temel iki mezhebinden birini teşkil eden Eş’arîlik, kendine özgü metotlarla kelâmî problemlere çözümler ortaya koymaya çalışan ve bu alanda ortaya koyduğu literatür ile İslam düşüncesinin gelişmesine ciddi katkıları bulunmuş olan bir düşünce ekolüdür. Kelam ilminde tartışılan problemlerin büyük çoğunluğunun ele alındığı, Eş‘arî ile başlayıp Cüveynî ile sona eren ilk dönem Eş’arîlik (mütekaddimûn dönemi) kelam tarihi açısından ayrı bir önemi haizdir. Bu mülahazalardan hareketle biz de bu makalede, Eş’arîlik’in doğuşu ile eserleri, fikirleri ve öne sürdükleri argümanlarla Sünnî düşüncenin geneli üzerinde büyük etki bıraktıkları kurucu şahsiyetleri ya da bir diğer ifadeyle paradigma inşa edici âlimleri ele almak suretiyle ilk dönem Eş’arîlik’i tanıtmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Eş’arî, İlk dönem Eş’arîlik, Bâkıllânî, İsferâyinî, İbn Fûrek, Bağdâdî, Cüveynî.

Abstract
Ash’arism, one of the two primary sects of Sunni İslam, is a school of thinking which studies on the solutions for theological problems by using specific methods and which has significant contributions to the development of islamic thought with its extensive literature on this field. Early Ash’arism which starts with Imam Ash’ari and ends with Juvaini (Mutekaddimun Period) has an especial importance in terms of theological history. Moving from these considerations, in this article we will try to introduce Early Ash’arism by adressing rising of Asharism, its literatures, the important figures who effect whole Sunni paradigm with their ideas and arguments suggested.

Keywords
Ashari, Early Asharism, Bakillani, İsferayini, Ibn Furak, Bagdadi, Juvaini.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri