ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İmamet ve Risâlet Tasarruflarının Devletin Temel Nitelikleri Bakımından Analizi
(Imamah and Risalah in Point of Basic Characteristics of the State )

Yazar : Ayhan AK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3
Sayfa : 43-63


Özet
Bu çalışmada, Hz. Peygamber’in imâmet yani devlet başkanlığı vasfına dayalı tasarrufları ile resûl ve tebliğcilik vasfıyla ortaya koyduğu tasarruflarının birbirinden ayrılabilme imkânı ve bu ayrımın din-devlet ayrımına zemin teşkil etme ihtimali ele alınacaktır. Bu bağlamda genel itibariyle Hz. Peygamber’in tasarruflarına ilişkin tasniflere, özellikle tebliğ ve imâmet tasarrufları çerçevesinde ortaya çıkan değerlendirmelere ve tartışmalara, tebliğ vasfına dayalı tasarruflarla imâmet vasfına dayalı tasarrufları tefrik etmenin güçlüğüne, imâmet vasfına dayalı tasarrufların mümkünse form, değilse mana olarak sonraki asırlara taşınması gerekliliğine değinmek suretiyle dinle devletin ilişki biçimi ve alanına dair çıkarımlar arz edilmek suretiyle konu ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Risalet, İmamet, Devlet, Tasarrufâtü’n-nebî

Abstract
In this study, It will be focused on the possibility of being separated from each other of the Prophet Mohammad’s (sav) decisions which were made as a head of state with his decisions which were made as a Prophed, Communicator and the possibility that this distinction will constitute the basis for the separation of religion and state. In this context, particularly it will be tried to explained; the difficulty of distinguishing the classification of the Prophet's desicions, especially the conclusions and debates that arise within the framework of communiqués and imamet, the difficulty of distinguishing the Prophed’s decisions based on the quality of imamet with the decisions based on the nature of the communiqué, the necessity of the tranfering the Prophet’s decisions based on İmamet qualification if possible as a form if not in terms of meaning.

Keywords
Apostleship, İmamet, State, Tasarrufât'n-nebî

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri