ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gayrimüslimlere Benzememe İlkesinin İbadet Ahkâmına Yansımaları
(Reflection on Worshiping Injunctions According to Principle of Dissimilarity to Non-Muslims )

Yazar : Emine Büşra Nur DERELİ  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 1
Sayfa : 107-123


Özet
Kur’an’da Müslümanlara, kendilerinden önceki kavimlerden bahsedilmektedir. Onlara uyup onlar gibi olmamaları konusunda Müslümanlar uyarılmaktadır. Bununla beraber, hangi konuda benzemekten sakınılacağı veya hangi konularda muhalif davranılacağı beyan edilmemiştir. İslam dairesi dışında kalan kimse ve topluluklara hangi yönleriyle benzemekten imtina edileceği, onların amel ve davranışlarına hangi yönleriyle muhalefet edileceği Hz. Peygamberin beyanlarından öğrenilmektedir. İslam şeriatı, önceki şeriatlerin bazı hükümlerini aynen tasdik etmiş bazılarını ise değiştirerek yeni hükümler vaz etmiştir. İşte öncekileri nesh eden bu yeni şeriatin tatbikinin tam anlamıyla gerçekleşmesi, onlara benzeyen unsurlardan temayüz etmesi ile mümkündür. Bu durum karşımıza teşebbühten sakınma/ gayrimüslimlere benzememe ilkesini çıkarmaktadır. Özellikle ibadet ahkamının vaz edildiği hadislerde gayrimüslimlere benzememe maksadı açıkça ifade edilmiştir. Teşebbühten kaçınma/ gayrimüslimlere benzeme ibadet ile ilgili bu hükümlerde bazen sebep, bazen hikmet olarak beyan edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Teşebbüh, Gayrimüslim, İttibâ

Abstract
It is mentioned to Muslims about the former tribes in Qur’an. Muslims are warned about not to resemble them and obey them. However, it is not declarated on which subject will be avoided to resemble oropposed. It is learned from the Prophet's wives that which aspects will be refrained and in what ways we oppose their deeds and behaviors from person and communities outside the Islamic circle. Islamic Law (Shariah) approved some of the adjudications just the same despite that it modified some of them and gave new provisions. Sitrictly application of this new Shariahwhich abrogates preceding onescan be possible by becoming distinguished their similar elements. In this stuation, we encounter the principle avoiding from imitation / dissmilarlarity to Non- Muslims. The purpose of not to resemble to Non-Muslims has been clearly state especially in the worshiping injunction hadith. Avoiding from imitation / dissmilarlarity to Non- Muslims sometimes has been declared as reason or wishdom in these provisions relating to worship.

Keywords
Imitate (Teshebbuh), Non-Muslim, Obey ( İttibâ)

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri