ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Güneş'in Şeytan'ın İki Boynuzu Arasından Doğması ve Batması ile İlgili Rivayetlerin Tahlili
(The Analysis of the Narratives of Sun Rises and Sets Between the Two Horns of Devil )

Yazar : Süleyman BESLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 53-74


Özet
Bazı hadisler zahiri olarak okunduğu zaman bir takım zihni problemlere yol açabilir. Bu problemlerin çözümü için şu iki yoldan birine başvurulması olasıdır: İlgili hadisler zahiri üzere anlaşılıp herhangi bir te'vile ihtiyaç duyulmadan, akla, bilime ve tecrübeye ters düştüğü gerekçesiyle uydurma olarak kabul edilebilir. Ya da hadisler bağlam bütünlüğünde değerlendirilip çeşitli şekilde izah edilmeye/yorumlanmaya çalışılabilir. Bizde bu çalışmamızda zahiri olarak okunduğu zaman zikrettiğimiz kriterlere aykırı gibi gözükebilecek güneşin şeytanın iki boynuzu arasından doğması ve batması ile ilgili rivayetleri inceleyecek, bu rivayetlerin ulema tarafından nasıl anlaşıldığını hadis şerhlerine müracaat ederek ortaya koymaya çalışacak, böylece rivayetlerden kastedilen mananın ne olduğunu tespit etmeye gayret göstereceğiz. Bunu yaparken de öncelikle ilgili rivayetleri fazla detaya girmeden ana hatlarıyla sened tenkidine tabi tutacak, daha sonra da metin tahliline yer vereceğiz.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Zahir, Şeytan, Boynuz, Güneş

Abstract
Reading the hadiths superficially may lead to a set of comprehension problems. There are two possible ways to solve these problems. The first way is; the relevant hadiths can be rejected because they understood superficially and without any interpretation; because they contradict to the mind, knowledge and experience. And the second way is; the hadiths can be assessed in contextual integrity and interpreted in various ways. In this work we will examine the narratives about the sun rises and sets between the two horns of devil. By referring to hadith commentaries we will try to reveal how these narratives understood by scholars. So we will determine what is intended in the narratives by using narration criticize and text analyse method.

Keywords
Hadith, Superficial, Devil, Horn, Sun

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri