ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Terğib ve Terhib Hadisleri ve Literatürü
(The Hadiths of Targhib - Tarhib and Literature )

Yazar : Nurdan Genç    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 6
Sayfa : 110-131


Özet
Terğib ve terhib hadisleri dinin ahkâmdan ziyade toplumsal, sosyal, kültürel, ahlaki yönünü ortaya koyan hadislerdir. Bu yönüyle dinin esaslarındandır. Bu sebeple de İslam ümmeti içerisinde kendisinden istifade edilen önemli bir alanı oluşturmaktadır. Terğib- terhib hadislerinin kabulünde, bu hadislerin amele söz konusu olmasında ve kullanım alanlarında bazı ihtilafların olduğu da bilinmektedir. Tüm bunlarda ve tarih boyunca algılanış biçimlerinde süregelen değişiklik tarih boyunca bu alanda verilen eserlerde görülmektedir. Biz de bu çalışmamızda hem terğib ve terhib hadislerine dair tartışmalara değinmeğe hem de literatürü ortaya koymaya gayrettik. Tartışmalara değinirken hem klasik hem de modern dönemdeki görüşleri aktardık. Literatürü incelerken bunu kronolojik bir sıralama ile vererek, eserlerin yazılışındaki gayeye, üslup ve içeriğe değindik.

Anahtar Kelimeler
Terğib, Terhib, Literatür.

Abstract
Targhib and tarhib are the hadiths that present the social, cultural and ethical side of the religion more than judgements. In this sense, they are from the pillar of religion and form an important scope for benefit of the ummah of Islam. It is known that there are some disagreements in acceptance of this kind of hadith in being a matter of practice and their usage fields. All of these and the changes that have happened in the perspectives throughout the history can be seen in the works that are written in this field. I tried to mention the discussions about targhib and tarhib hadiths and exert the chronological literature of it. While mentioning them, I transmitted the views about them from classical and modern works. Also, I mentioned these works' aim, style and content.

Keywords
Targhib, Tarhib, Liteature.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri