ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbadetler Bağlamında Zâhirî ve Bâtınî Fıkıh: Gazzâlî Örneği
(Ostensible and Esoteric Fiqh in Terms of Worships: Gazzali as a Sample )

Yazar : Mustafa SARICAOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 6-32


Özet
İslam hukuku içerisinde yerini bulan hükümlerin, zâhirî ve bâtınî olmak üzere itki yönü vardır. Bu ikili ayrım neticesinde; hükümlerin zâhirî yönünü yerine getiren mükellefler, dünyada İslami kurallara uygun hareket etmiş sayılmakta ve Müslümanlara gösterilmesi gereken hak ve muâmeleleri elde etmiş olmaktadır. Zâhirî yönünü aksatmamak kaydıyla hükümlerin edâsı sırasında; huşû, kalp huzuru, takvâ, niyet, ihlâs, tevekkül gibi kalpte olması gereken bâtınî anlamların bulunması, bu hükümleri durağanlıktan, donukluktan ve samimiyetsizlikten koruyarak mükellefleri asıl gaye sayılan ahiret saadetine ulaştırmaktadır. Bu makalede, birçok alim tarafından “zâhir ve bâtın ilimlerini barıştıran” kişi olarak tanıtılan Gazzâlî’ye göre, ibadetlerin edâsı esnasında bulunması gereken zâhirî şartların dışında, kişide bulunması gereken bâtınî hallerin neler olduğu ve bu bâtınî hallerin ibadetlere ne gibi anlamlar kattığı örnekleriyle birlikte açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fıkh-ı Zâhir, Fıkh-ı Bâtın, Gazzâlî

Abstract
The commands in Islamic law have two aspects : Ostensible and esoteric. As a result of this dual variation those who conduct the ostensible aspects of the commands are regarded as to have fulfilled their responsibilities within the world time accordingly and deserve the rights and practices that of Muslims. During the conductions of the command inclusion of the esoteric aspects in the heart like Hushu, the peace of heart,taqwa, niyyah, ikhlas, tawaqqul providing not neglecting the ostensible aspects takes to the bliss of here after –the real goal- by protecting these commands from stability,dulness and insincerity. In this article; apart from ostensible conditions of worships during their fullfilments Gazzali’s views of the esoteric points in the worship and what they add to the worships have been tried to be explained.

Keywords
Ostensible Fıqh, Esoteric Fıqh, Gazzâlî

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri