ISSN :2458-939X
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Hazm'ın Fıkıh Usûlünde Kat'î Bilgi Kaynağı Olarak ''Delil''
(As a Definite Source of Knowledge in Ibn Hazm's Fıqh Method, ''Evidence'' )

Yazar : Canan KÖSETÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 6
Sayfa : 47-81


Özet
Bu çalışmada, tüm sistemini kat’î bilgiye/hükme ulaşma üzerine kuran İbn Hazm’ın, hükümlerin kaynakları arasında dördüncü sırada yer verdiği ve nasslarda (Kur’an ve hadis metninde) zımnen bildirilen hükümlerin dil ve mantık ilkeleriyle açığa çıkarılmasını sağlayan, bir başka deyişle nassın ihtilafa mahal bırakmayan kat’î delâletini tespit ve tayin eden, Delîl nazariyesi ele alınacaktır. İbn Hazm’a göre Delîl, kat’î bilgi ifade eden Kur’an metni, sahih hadis metni ve sahabe icma’ına dayanan bir kaynak olduğu için, öncelikle onun, kaynak olarak Kur’an’a, hadislere ve icma’a bakışından bahsedilecek; akabinde nassa ve icma’a dayandırdığı delil türleri incelenecektir. Sonuç kısmında çalışma ile ilgili genel değerlendirmeler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
İbn Hazm, Fıkıh Usûlü, Kat’î Bilgi, Delil

Abstract
In this study, Ibn Hazm’s theory of ‘’Evidence’’, which he ranks on the fourth place among the sources of the provisions and in the Nass (Quran and hadith texts) that enable the disclosure of the provisions declared implicitly by the principles of language and logic, in other words, the identification and the determination of the definite signs of the Nass without leaving no space for disagreement, will be discussed. Firstly, how Ibn Hazm regards Qur'an, the Hadiths and the Icma as a source will be mentioned since according to him the ‘’Evidence’’ is a source based on the Qur'anic text which expresses precise information, the text of the hadith and the Icma (consensus) of the Companions. Subsequently, the types of evidence based on the Nass and Icma will be examined. In the conclusion section, general evaluations related to the study will be presented.

Keywords
İbn Hazm, Fiqh Method, Definite Knowledge, Evidence

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atakum/Samsun
Telefon :03623121919-6133 Faks :
Eposta :akayhan1@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri